Klub krótkofalarski SP3PJE

SP3PJE - informacje

Propagacja

Aktualności SP3PJE

Ćwiczenia z zakresu zarządzania kryzysowego

Realizacja tego założenia spoczywała na członkach FOC-u. Uruchomili oni Mobilne Stanowisko Dowodzenia oparte o urządzenie dające możliwość koordynowania wszystkich rodzajów służb, w tym wypadku jednostek OSP. Dawało również możliwość zdalnego uruchamiania syren elektronicznych oraz nadawanie głosowych komunikatów dla ludności. Posiadało autonomiczne zasilanie zapewniające do 6 godzin pracy przy braku zasilania sieciowego. W dalszej perspektywie da to możliwość zabezpieczania łączności w warunkach oraz miejscach w których łączność konwencjonalna będzie niemożliwa. Ćwiczenia przebiegały bardzo dynamicznie i obejmowały temat zagrożenia powodziowego oraz pożaru zabudowań. Na początek Wójt Gminy wydał dyspozycję o wysłaniu dwóch Drużyn Wykrywania i Alarmowania na wały w okolicach mostu w Cigacicach oraz Krępy na 475 km Odry. Jednostki złożone z członków FOC-u po przybyciu na miejsce przystąpiły do monitorowania stanu wałów oraz poziomu wody. Z powodu dużego obszaru działań, drużyna znajdująca się w Cigacicach poprosiła o wsparcie. Do tego celu rozdysponowane zostały dwie jednostki OSP. Po przybyciu na miejsce kontynuowane było rozpoznanie. Po pewnym czasie Drużyna Wykrywania i Alarmowania zgłosiła wystąpienie wyrwy w wale i poprosiła o wsparcie jednej jednostki OSP wyposażoną w 5000 worków. Wsparcie zostało udzielone i po przybyciu strażaków przystąpiono do rekonstrukcji wału. Jednocześnie uruchomione zostały syreny elektroniczne celem ostrzeżenia mieszkańców terenów mogących ulec zalaniu. W tym czasie drużyna z okolic Krępy dostała dyspozycję o powrocie do Stanowiska Dowodzenia. Po drodze zauważyli oni pożar i po zgłoszeniu tego faktu do dyspozytora przystąpili do ewakuowania ludzi i zabezpieczania miejsca zdarzenia. Na miejsce skierowano dwie jednostki OSP. Po przybyciu na miejsce przejęły one dowodzenia nad akcją. Proces łatania wału również dobiegł końca co zostało zgłoszone do Centrum Kierowania. Po zakończeniu działań wszystkie jednostki powróciły do miejsca kierowania akcją. W ćwiczeniach uczestniczyli jako obserwatorzy przedstawiciele Komendy Miejskiej Policji z Centrum Zarządzania Kryzysowego, Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej, przedstawiciel Centrum Zarządzania Kryzysowego Wojewody Lubuskiego, Starosty Zielonogórskiego jak również starostowie sąsiednich powiatów, Burmistrzowie, Wójtowie i inspektorzy zajmujący się sprawami Obrony Cywilnej i Zarządzania Kryzysowego. Mogli oni obserwować przemieszczanie się jednostek Formacji Obrony Cywilnej na cyfrowej mapie wyświetlonej na ekranie monitora. Zrealizowane zostało to za pomocą specjalistycznych lokalizatorów GPS w jakie Formacja była wyposażona. Ćwiczenia zakończyły się pełnym sukcesem. Stanowisko dowodzenia w miejscu zastępczym zostało zorganizowane bardzo szybko. Łączność była zapewniona na całym terenie działań, nawet przy zastosowaniu stacji nasobnych. Precyzyjny przepływ informacji między szczeblem dowodzenia a jednostkami wykonawczymi zaowocował sprawnym przebiegiem całej akcji. Przy okazji takich ćwiczeń warto pochylić się nad tematem profesjonalizacji takich służb jak Obrona Cywilna. Czasy, w których kojarzyła się ona wyłącznie ze starszymi panami przed emeryturą talkującymi stare maski gazowe, odeszły bezpowrotnie. Formacje Obrony Cywilnej powinna skupiać w swoich szeregach profesjonalistów z wielu dziedzin. Tak jest również w przypadku Formacji Gminy Zielona Góra. Trzon stanowią Krótkofalowcy z Klubu SP3PJE, którzy posiadają wieloletnie doświadczenie w zakresie radiotechniki. Jak ocenili niezależni obserwatorzy ćwiczenia zostały przeprowadzone wzorowo i powinny wytyczać aktualny trend wśród akcji prowadzonych przez Obronę Cywilną. Nie tylko w tej kwestii członkowie Klubu SP3PJE są pionierami. Jako pierwsi stworzyli Formację na terenie województwa lubuskiego, dając tym dowód, że możliwa jest pełna współpraca środowiska krótkofalarskiego z Zarządzaniem Kryzysowym. Taki kierunek powinien obrać Polski Związek Krótkofalowców, gdyż tylko w ten sposób polscy radioamatorzy mogą realnie wykorzystać swoje umiejętności i posiadany sprzęt.

Współpraca

Odsłony

Odwiedza nas 7 gości oraz 0 użytkowników.